El meu Immaculat Cor triomfarà

Adoració Eucarística Perpètua 

Inaugurada el 13 de maig del 2019

Benedicció amb el santíssim en el moment de l’entronització pel Sr, Bisbe Josep Àngel Saiz.

logoclic
Sagrari

El Senyor sempre amb nosaltres.
Pots venir 365 dies de la setmana les 24 hores del dia.